Med anledning av byggnation av ny cirkulationsplats på Troparvägen råder begränsad framkomlighet vid Seglarevägen under perioden 31 augusti till 31 december.

Förbiledning sker på en tillfällig väg. Hastigheten är sänkt förbi arbetsplatsen till 30 km/h.

Karta över Torparvägen markerad med förbiledningen.