Ursäkta, vi gör lite arbete på webbplatsen

Tack för att du är tålmodig. Vi gör lite arbete på webbplatsen och kommer snart tillbaka.

Har du frågor  - mejla ordforande@iokc.se eller ring 076 341 7226

Vill du boka något av våra mötes rum  - mejla bokning@iokc.se