Vi tycker att alla ska få leva ett långt och friskt liv med diabetes, fritt från orättvisor och fördomar. Genom att sprida kunskap och förståelse i Växjö med omnejd är vi en stark röst på lokal nivå

Vårt mål är att förbättra livsvillkoren för personer med dövblindhet, nå full delaktighet, jämlikhet, självständighet och självbestämmande för personer med dövblindhet. 

Riksförbundet HjärtLung Kronobergs län

Vi bedriver ett aktivt opinionsarbete och erbjuder våra medlemmar  friskvårds- och trivselaktiviteter.

Autism och Aspergerföreningens logga
Vi sprider kunskap om autism, påverkar beslutsfattare och skapar mötesplatser
Unga med synnedsättning's logga

US-syd är föreningen för dig som har en synnedsättning och är mellan 10-31 år

Synskadades riksförbunds logga

SRF är en mötesplats för oss med nedsatt syn. där vi kan träffas för att diskutera angelägna frågor, byta erfarenheter samt ha trevligt tillsammans.

 

Stroke Logga

Vi arbetar för att de som fått stroke ska få en god vård och rehabilitering och kunna leva ett värdigt liv efter stroke samt att anhöriga ska få ett gott stöd.

 
neuro

Vårt mål är ett samhälle där människor med neurologiska diagnoser har samma
rättigheter och möjligheter som alla andra.

reumatikerförbundet

Vi finns till för att ge stöd och råd i vardagen för dig med reumatisk sjukdom eller sjukdom i rörelseorganen. Vi har många aktiviteter tillsammans.

attention's logga
Välkommen till Attention Kronoberg Kämpa inte ensam!
delaktighet handlingskraft rörelsefrihet DHR
Vi är en organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga. Vårt mål är att alla människor ska känna sig välkomna och inkluderade i samhället. Vår vision är ett universellt utformat samhälle – ett jämlikt och jämställt samhälle där varje människa ses som en tillgång.
Logga Spes

LI SPES Kronoberg kan du träffa andra i samma situation och se att det går att överleva fast det inte känns så, när det händer.

 
Dövas förening kronoberg

Vår vision är teckenspråk för möjligheter utan gränser och ett hållbart samhälle!

Demensförbundet

Vi driver på utvecklingen av ett demensvänligt samhälle. Tillsammans är vi över 10 000 medlemmar som jobbar för att skapa ett bättre liv för demenssjuka och anhöriga i hela landet – välkommen du också!

Personskadeförbundet

Vi finns till för att ge dig som är drabbad och dina anhöriga stöd samt för att informera om bröstcancer.