Solen skiner och vi alla vill vara ute och njuter av sommaren. Men corvid-19 fortsätter att sprida smittan och trots det fina vädret måste vi fortfarande vidta åtgärder för att undvika smittspridning.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd innebär bland annat att det är viktig att undvika större sociala sammanhang där flera personer träffas. Råden gäller fram till 31 december 2020.

Vi kan skydda varandra genom att

  • vara noggranna med sin handhygien och ofta tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder
  • hålla avstånd till varandra inom- och utomhus på platser där människor samlas, som t.ex. butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, servicekontor och väntrum
  • hålla avstånd till varandra i kollektivtrafiken och i andra allmänna färdmedel
  • avstå från att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas och bröllop
  • på idrottsplatser, badhus, gym och i andra träningslokaler hålla avstånd till varandra och undvika att byta om i allmänna omklädningsrum
  • undvika att resa i rusningstid, och
  • avstå från onödiga resor

Det är särskilt viktigt att skydda våra äldre, som riskerar att bli svårt sjuka, mot covid-19. Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du begränsar dina sociala kontakter och undviker platser där människor samlas.

Föreskrifter för särskilda grupper

(PDF-dokument som kan laddas ner)

Folkhälsomyndigheten följer noga händelse­utvecklingen, utför mikro­­biologiska analyser, och gör bedömningar av risker och av hur utbrottet utvecklas. Genom dessa åtgärder kan vi fördröja smitt­spridningen och minska antalet som är sjuka samtidigt.

Läs mer om covid-19 och hur du kan skydda dig och andra från smittspridning

Information på olika språk

Tillsammans kan vi bromsa smittan i Sverige.