Detaljplanen för det nya akutsjukhus, Rimfrosten 1 i Räppe är nu ute på samråd.

Sista dag att skicka in synpunkter är 2 november.

Alla handlingar finns på webben. Där kan ni läsa all möjlig information och även se de olika stadierna i samrådsförfarandet.

På webbsidan kan ni även kika runt i en digital kartvy över hur området planeras. Dessutom kommer det finnas möjlighet att delta på 2 olika vandringar i oktober. Anmälan görs via webbsidan.

Campusplanen är också ute på kort samråd, 9 oktober är sista dag. Läs mer på https://www.vaxjo.se/campusplan

Det kanske finns fler samråd som ni kan eller vill lämna synpunkter kring? Titta på alla pågående detaljplaner på Växjö kommuns webbsida.