Digital workshop: Hur skapar vi mer inkluderande lärmiljöer?

Webbinarium

Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början bjuder in till en digital workshop inom ramen för ett delprojekt om universell utformning av utbildning och lärmiljöer. Du inbjuds att vara med i en workshop där vi med utgångspunkt i ett mångfalds- och funktionsrättsperspektiv inventerar behov och diskuterar lösningar för en mer inkluderande skola.

Temakväll: Digitalt liv för alla?

Webbinarium

En kort bakgrund och introduktion till hur du kan förändra och förbättra så att fler kan vara med i digitala sammanhang.

Standard för personcentrerad vård – och sen?

Webbinarium

Vi diskuterar om det går att standardisera ett förhållningssätt? Och hur kan en sådan standard användas? Kommer regioner och kommuner att använda sig av standarden? Vilken nytta har vi som patienter av en standardiserad personcentrerad vård?

Webbinarium om den Europeiska Tillgänglighetslagen

Webbinarium

Välkommen på Funkas Fredagswebbinarium den 6 november där de berättar om den nya Europeiska Tillgänglighetslagen - vilka som berörs och vad kraven innebär.
Webbinariet genomförs på engelska.

Ett liv med psykisk ohälsa och missbruk

Galaxen, Växjö bibliotek Västra Esplanaden 7, 352 31 Växjö

Det handlar om oss: en föreläsningsserie om psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar.
Leon Axbom berättar om missbruk, psykisk ohälsa, och förändring.

Vad är normalitet?

Galaxen, Växjö bibliotek Västra Esplanaden 7, 352 31 Växjö

Det handlar om dig: en föreläsningsserie där professionella fördjupar sig i psykisk ohälsa och funktionsnedsättning.

Mats historia

Galaxen, Växjö bibliotek Västra Esplanaden 7, 352 31 Växjö

Det handlar om oss: en föreläsningsserie om psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar.
Mats berättar om mobbning, vuxnas frånvaro och ensamhet.

Träna din hjärna

Galaxen, Växjö bibliotek Västra Esplanaden 7, 352 31 Växjö

Det handlar om dig: en föreläsningsserie där professionella fördjupar sig i psykisk ohälsa och funktionsnedsättning.