Standard för personcentrerad vård – och sen?

Webbinarium

Vi diskuterar om det går att standardisera ett förhållningssätt? Och hur kan en sådan standard användas? Kommer regioner och kommuner att använda sig av standarden? Vilken nytta har vi som patienter av en standardiserad personcentrerad vård?

Webbinarium om den Europeiska Tillgänglighetslagen

Webbinarium

Välkommen på Funkas Fredagswebbinarium den 6 november där de berättar om den nya Europeiska Tillgänglighetslagen - vilka som berörs och vad kraven innebär.
Webbinariet genomförs på engelska.

Ett liv med psykisk ohälsa och missbruk

Galaxen, Växjö bibliotek Västra Esplanaden 7, 352 31 Växjö

Det handlar om oss: en föreläsningsserie om psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar.
Leon Axbom berättar om missbruk, psykisk ohälsa, och förändring.

Vad är normalitet?

Galaxen, Växjö bibliotek Västra Esplanaden 7, 352 31 Växjö

Det handlar om dig: en föreläsningsserie där professionella fördjupar sig i psykisk ohälsa och funktionsnedsättning.

Mats historia

Galaxen, Växjö bibliotek Västra Esplanaden 7, 352 31 Växjö

Det handlar om oss: en föreläsningsserie om psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar.
Mats berättar om mobbning, vuxnas frånvaro och ensamhet.

Träna din hjärna

Galaxen, Växjö bibliotek Västra Esplanaden 7, 352 31 Växjö

Det handlar om dig: en föreläsningsserie där professionella fördjupar sig i psykisk ohälsa och funktionsnedsättning.