Digital workshop: Hur skapar vi mer inkluderande lärmiljöer?

Webbinarium

Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början bjuder in till en digital workshop inom ramen för ett delprojekt om universell utformning av utbildning och lärmiljöer. Du inbjuds att vara med i en workshop där vi med utgångspunkt i ett mångfalds- och funktionsrättsperspektiv inventerar behov och diskuterar lösningar för en mer inkluderande skola.

Temakväll: Digitalt liv för alla?

Webbinarium

En kort bakgrund och introduktion till hur du kan förändra och förbättra så att fler kan vara med i digitala sammanhang.

Standard för personcentrerad vård – och sen?

Webbinarium

Vi diskuterar om det går att standardisera ett förhållningssätt? Och hur kan en sådan standard användas? Kommer regioner och kommuner att använda sig av standarden? Vilken nytta har vi som patienter av en standardiserad personcentrerad vård?

Hur kan alla barns röster bli hörda i skolan?

Webbinarium

Webbinariet direkttextas av skrivtolk. Välkommen till ett webbinarium med Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början och projektet Aktion som metod hos Malmö mot diskriminering. Båda projekten drivs med stöd av Arvsfonden. Alla elever har rätt till en inkluderande utbildning. Men trots att Funktionsrättskonventionen gäller i Sverige sedan 2009 och Barnkonventionen blivit svensk lag får barn och unga med funktionsnedsättningar sällan […]

Webbinarium om den Europeiska Tillgänglighetslagen

Webbinarium

Välkommen på Funkas Fredagswebbinarium den 6 november där de berättar om den nya Europeiska Tillgänglighetslagen - vilka som berörs och vad kraven innebär.
Webbinariet genomförs på engelska.

Ett liv med psykisk ohälsa och missbruk

Galaxen, Växjö bibliotek Västra Esplanaden 7, 352 31 Växjö

Det handlar om oss: en föreläsningsserie om psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar.
Leon Axbom berättar om missbruk, psykisk ohälsa, och förändring.

Dialogmöte med utredningen Sammanhållen god och nära vård för barn och unga

Webbinarium

Regeringen utsåg i december 2019 en särskild utredare, barnläkaren Peter Almgren, att se över förutsättningarna för en sammanhållen god och nära vård för barn och unga. Nu ska Peter Almgren under en timmes dialogmöte berätta om utredningens arbete för hela Funktionsrätt.

Vad är normalitet?

Galaxen, Växjö bibliotek Västra Esplanaden 7, 352 31 Växjö

Det handlar om dig: en föreläsningsserie där professionella fördjupar sig i psykisk ohälsa och funktionsnedsättning.

Mats historia

Galaxen, Växjö bibliotek Västra Esplanaden 7, 352 31 Växjö

Det handlar om oss: en föreläsningsserie om psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar.
Mats berättar om mobbning, vuxnas frånvaro och ensamhet.

Träna din hjärna

Galaxen, Växjö bibliotek Västra Esplanaden 7, 352 31 Växjö

Det handlar om dig: en föreläsningsserie där professionella fördjupar sig i psykisk ohälsa och funktionsnedsättning.