Översikt över Kronobergsläns Funktionsrätts- och Patientföreningar som samarbetar med I&KC!

Afasi's logga

Afasiföreningen i Kronobergslän

Vänd på kortet

Mer info om oss

Afasiförbundet och Talknuten sprider kunskap om afasi och språkstörning/DLD. Vi arbetar för våra medlemmars rättigheter och skapar aktiviteter och möten som får människor att växa.
Till Hemsida

Astma- och Allergidistrikt Syd

Vänd på kortet

Mer info om oss

Vi vill bygga ett distrikt som är attraktivt för våra medlemmar och som samtidigt ger dem ett bättre liv i vardagen genom en kvalitetssäkrad och jämlik vård samt en ökad förståelse från omgivningen!
Till Hemsida

Attention Kronoberg

Vänd på kortet

Mer info om oss

Attention är en rikstäckande intresseorganisation för alla med intresse av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)
Till Hemsida

Autism Kronoberg

Vänd på kortet

Mer info om oss

Autism Kronoberg är en ideell förening. Vi sprider kunskap om autism, påverkar lokala beslutsfattare och skapar mötesplatser i närhet av dig som medlem.
Till Hemsida

Blodsjukas förening i Södra sjukvårdsregionen

Vänd på kortet

Mer info om oss

Välkommen till "Södra"! Blodsjukas förening i Södra sjukvårdsregionen är en del av Blocancerförbundet och vi har en bred verksamhet till gagn för blodsjuka inom vår region
Till Hemsida

Bröstcancerföreningen Kronoberg

Vänd på kortet

Mer info om oss

Vi finns för att Vi finns till för att ge dig som är drabbad och dina anhöriga stöd samt för att informera om bröstcancer.
Till Hemsida

Celiakiföreningen i Kronobergs län

Vänd på kortet

Mer info om oss

Som medlem hos oss är det lättare att leva med din diagnos. Genom möten, kurser, studiebesök och andra aktiviteter får du del av andra medlemmars erfarenheter som kan höja din livskvalité
Till Hemsida

Demensföreningar Kronoberg

Vänd på kortet

Mer info om oss

Demensförbundet är idag Sveriges största organisation för personer med demenssjukdom/kognitiv sjukdom och deras anhöriga. Vi arbetar för att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga.
Till Hemsida
DHR Logga

DHR Kronobergs län

Vänd på kortet

Mer info om oss

Vi är en organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga. Vårt mål är att alla människor ska känna sig välkomna och inkluderade i samhället. Vår vision är ett universellt utformat samhälle – ett jämlikt och jämställt samhälle där varje människa ses som en tillgång.
Till Hemsida

Diabetsföreningen Kronoberg

Vänd på kortet

Mer info om oss

Vi tycker att alla ska få leva ett långt och friskt liv med diabetes, fritt från orättvisor och fördomar. Genom att sprida kunskap och förståelse i Växjö med omnejd är vi en stark röst på lokal nivå.
Till Hemsida

Dyslexiföreningen region sydost

Vänd på kortet

Mer info om oss

Vi medverkar till att sprida kunskap och medvetenhet om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Vi håller dig som arbetar inom området uppdaterad med aktuell information.
Till Hemsida
Dövas förening

Dövas Förening i Kronobers län

Vänd på kortet

Mer info om oss

SDR:s vision är teckenspråk för möjligheter utan gränser och ett hållbart samhälle. Vi arbetar för en hållbar framtid och ett samhälle där rätten till språk, kommunikation, utveckling och delaktighet säkerställs
Till Hemsida

Elöverkänsligas förening i Kronobergs län

Vänd på kortet

Mer info om oss

intresseorganisation för personer med EHS/ elöverkänslighet, d.v.s. personer som har skadats av mikrovågor, elektriska, magnetiska och/eller elektromagnetiska fält.
Till Hemsida

Epilepsiföreningen i Kronobergs län

Vänd på kortet

Mer info om oss

Du som har epilepsi, som är anhörig/kompis eller som exempelvis arbetar med personer med epilepsi kan bli medlem. Du blir en viktig del i vårt påverkansarbete för att förbättra vården och livssituationen för personer med epilepsi.
Till Hemsida

Föreningen Växjö Fibromyalgigrupp

Vänd på kortet

Mer info om oss

Människor med fibromyalgi har under lång tid mötts av misstro och okunnighet och det anser vi behöver förändras. Vi jobbar med att ge alla med sjukdomen fibromyalgi full delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden.
Till Hemsida

Förbundet Blödasjuka Sydöstra

Vänd på kortet

Mer info om oss

Som förbund arbetar vi för att ta tillvara blödarsjukas intressen i samhället och sprida kunskap om blödarsjuka. Vi vill verka för kvalificerad vård och behandling.
Till Hemsida

FUB Kronobergs län

Vänd på kortet

Mer info om oss

Att påverka beslutsfattare och andra berörda är centralt i FUB:s arbete för ett bättre liv och en bättre värld för FUB:s målgrupp. FUB samverkar med kommuner, regioner, riksdag och hos myndigheter inom olika samhällsområden.
Till Hemsida

Förbundet Sveriges Dövblinda Öst

Vänd på kortet

Mer info om oss

Den verkar för alla människors lika värde och att dövblinda i samhället ska ha samma rätt att vara delaktiga, självständiga och självbestämmande som alla andra. Föreningen arbetar också för att bryta den isolering som många dövblinda kan finna sig i.
Till Hemsida

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Kronoberg

Vänd på kortet

Mer info om oss

Förbundet arbetar för en effektiv rehabilitering och för att minimera konsekvenserna av skadorna. Det innebär att vi bevakar utredningar, skriver remissvar, deltar i olika arbets- och referensgrupper, uppvaktar politiker och beslutsfattare på centrala myndigheter.
Till Hemsida

Blodsjukas förening i Södra sjukvårdsregionen

Vänd på kortet

Mer info om oss

Välkommen till "Södra"! Blodsjukas förening i Södra sjukvårdsregionen är en del av Blocancerförbundet och vi har en bred verksamhet till gagn för blodsjuka inom vår region
Till Hemsida

Bröstcancerföreningen Kronoberg

Vänd på kortet

Mer info om oss

Vi finns för att Vi finns till för att ge dig som är drabbad och dina anhöriga stöd samt för att informera om bröstcancer.
Till Hemsida

Oss hittar du på Högsbyvägen 3B, Växjö !