Alla människor har rätt till sin sexualitet. Alla har rätt att välja när, om och hur man har sex. Och med vem. Därför har Funktionsrätt Sverige och RFSU startat ett nytt projekt som heter Min sexualitet – min rätt.

Projektet kommer att jobba för att fler människor med funktionsnedsättning ska ha en god sexuell hälsa och få sina sexuella rättigheter tillgodosedda.

Projektet inleds med en stor enkätundersökning om de behov och hinder som personer med funktionsnedsättning upplever inom området sexualitet och reproduktion.

Det har tidigare genomförts flera mindre projekt som fokuserat på sexualitet i förhållande till vissa specifika funktionsnedsättningar som till exempel autism eller intellektuell funktionsnedsättning. Det nya projektet kommer att ta ett större grepp kring alla typer av funktionsnedsättningar och hur de kan påverka sexlivet.

Resultaten kommer sedan att forma resterande delen av projektet, som löper till mars 2023.

I detta arbete är medlemsförbunden i Funktionsrätt Sverige avgörande och vi hoppas att ni som nyckelaktörer vill hjälpa till att sprida ordet så att så många som möjligt inom rörelsen kan komma till tals i projektet.

Ni kan läsa mer om projektet på Funktionsrätts Sveriges webbsida och där ta del av löpande information om vad som görs inom projektet.