Med anledning av den nya standarden SS-EN 17398:2020, Patientdelaktighet i hälso- och sjukvård – Minimikrav för personcentrerad vård, ordnar Funktionsrätt Sverige ett webbinarium den 5 november med titeln: Standard för personcentrerad vård – och sen?

De kommer bland annat diskutera om det går att standardisera ett förhållningssätt? Och hur kan en sådan standard användas? Kommer regioner och kommuner att använda sig av standarden? Vilken nytta har vi som patienter av en standardiserad personcentrerad vård?

Medverkande är:

  • Axel Wolf, docent vid Göteborgs universitet och knuten till Centrum för Personcentrerad Vård (GPCC)
  • Kristina Söderlund, Funktionsrätt Sveriges representant i standardiseringskommittén SIS/TK 602
  • Lisbeth Löpare Johansson, samordnare för God och nära vård på SKR
  • Inger Ros, förbundsordförande på Riksförbundet HjärtLung

För mer information och anmälan hittar du på Funktionrätts Sveriges webbsida.