Med anledning av VA-arbete kommer en del av Ingelstadsvägen att vara avstängd för trafik under perioden 31 augusti till 4 september.

Omledning sker via Sankt Anneväg, Alegatan, Teleborgsvägen och omvänt.

Karta över Teleborgsvägen markerad med gatuavstängning och omledning