Med anledning av  VA-arbete är Lidvägen mellan Gärdesvägen och Tunvägen avstängd för trafik under perioden 31 augusti till 9 september.

Omledning via Gärdesvägen – Tunvägen.