Länsstyrelsen har ett ansvar att bevaka att grundläggande betaltjänster motsvarar samhällets behov. Därför ställer vi några frågor till alla våra medlemmar och medlemsföreningar innan Länsstyrelsens årliga rapport.

Vad gäller de övergripande frågorna om hur tillgången på kontanter och betaltjänster överensstämmer med behoven, så svarade flera av er väldigt bra på det förra året. Det har nog inte skett några omvälvande förändringar sedan dess, och Länsstyrelsen vill veta hur läget är nu och om ni sett några förändringar under det senaste året.


Frågor som ska svaras inkluderar:

  • Har ni tillräcklig tillgång till uttagsautomater?
  • Hur fungerar det att betala räkningar?
  • Kan ni använda kontanter för att betala i de butiker och restauranger t.ex. som ni besöker?
  • Hur fungerar det att betala för offentlig service, t ex vård och kollektivtrafik?
  • Har ni långt att åka för att sätta in föreningars kassor efter att ni t.ex. haft något evenemang och är det ett problem för er?

Vi hoppas att ni kan bidra med era erfarenheter för att kunna återrapportera en så heltäckande bild av situationen i länet som möjligt. Människor ska kunna få tillgång till kontanter och kunna betala räkningar.

Länsstyrelsens rapportering i år har av naturliga skäl ett visst fokus på hur Covid-19/Coronapandemin påverkat betaltjänstsituationen.

Har ni märkt att pandemin har påverkat betaltjänstsituationen för er och era medlemmar? På vilket sätt isåfall?

Förra årets fokus på digital delaktighet har aktualiserats på ett tydligt sätt under detta året! Nationellt lyfts både för- och nackdelar, t ex att fler har lärt sig hantera digitala betalningar och Swish men också att de som inte har möjlighet att nyttja dessa lösningar får det ännu svårare och det kan bli en ökad utsatthet för vissa grupper. Har ni vetskap om några initiativ för att underlätta för dessa grupper får ni gärna berätta mer.

Ytterst tacksam för era erfarenheter och synpunkter om detta! Skulle det vara något om den mer generella frågan ni vill lyfta även i år, eller något övrigt inom detta område så tar jag tacksamt emot det också!

Vi behöver ju inte någon vetenskaplig uppsats eller undersökning, utan främst era erfarenheter av hur betalningar och kontanter fungerar för er.

Svar kan levereras till os på Idé- & KunskapsCentrum, eller direkt till Jennie Fredriksson, handläggare på Enheten för Tillväxt & Landsbygd via e-post eller telefon.

Jennie Fredriksson
jennie.fredriksson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010 223 73 08, 072 589 19 06

Länsstyrelsen behöver svar så fort som möjligt, dock helst innan 1 oktober.

Vidarebefordra gärna frågorna till andra som ni tror kan bidra till rapporten och i förlängningen en förbättring vad gäller betaltjänstsituationen i länet.

Förra årets rapport så finns att läsa på Länsstyrelsens webbsida under Natur och landsbygd / Stöd för landsbygdsutveckling.