38 länsföreningar och 50 lokalföreningar i samarbete.
Det gemensamma medlemsantalet är ca 10.000 personer.

Vi är en administrativ samordnings­organisation som hela den samlade funktionsrätts­rörelsen i Kronobergs län står bakom.

Här sker samarbete mellan olika funktionsrätts­organisationer i intressepolitiska frågor. Vi driver även gemensamma intressepolitiska frågor gentemot övriga samhälle där Idé- & KunskapsCentrum står för administrativ service.


Vårt mål

Vi vill skapa och bibehålla en enad funktions­rättsrörelse med engagerade och kunniga representanter. I&KC arbetar för att öka vår nåbarhet bland funktionsnedsatta i alla åldrar och med olika etniska och kulturella bakgrunder. Vårt mål är att vara en samlingspunkt och utvecklingscentrum för hela funktionsrätts­rörelsen i Kronobergs län.


Fakta om oss

Idé- & KunskapsCentrum, Kronoberg, är en ideell organisation med egna stadgar. Vi har inga medlemmar i traditionell mening, men är istället uppbyggda som en nyttjanderätts­organisation. Det betyder att alla de funktionsrätts­föreningarna, på regional och lokal nivå, som är anslutna till riksförbund och som får statsbidrag via socialstyrelsen, har rätt att få vårt stöd och vår service.

Alla som är medlemmar i någon av Kronobergs funktionsrätts­organisationer är välkomna att delta i vår nätverk, oberoende av vilken förening man tillhör eller vilken erfarenhet eller kunskap man har. Det är intresset för respektive fråga som är det viktiga.

Vi erbjuder bl.a.:

  • Ett centrum för brukarstöd
  • Samverkan med myndigheter
  • En mötesplats inom funktionsrättsrörelsen.
  • Föreningsservice – kopiering, medlemsutskick, utskrifter, mm.
  • Administrativ service – bokföring, medlemsregister,  renskrivning, mm.
  • Hjälp med informationssökning
  • Hjälpa till att utveckla och genomföra idéer och projekt inom funktionsrättsrörelsen
  • Utrednings– och granskningsuppdrag.

Besök oss gärna på vår Facebooksida: