Iokc_logga

 

 

Samordningsorganisation för Funktionsrättsföreningar i Kronobergslän

Om Oss

 

Idé och KunskapsCentrum – I&KC är en ideell organisation som har funnits sedan 1995.

Vi är en administrativ samordningsorganisation som Kronobergs funktionsrättsrörelse står bakom.

I&KC är uppbyggd som en nyttjanderättsorganisation, dvs vi har inga betalande medlemmar.

Idag så är det ett 40-tal länsföreningar som är nyttjanderättsföreningar utav våra tjänster.

Föreningarna kan nyttja de tjänster som I&KC tillhandahåller såsom:

º Bokföring

º Ekonomitjänster

º Medlemsutskick

Med mera ….

    Allt startades som att arvsprojekt 1995 och grundtanken för projektet var:

    • Att alla funktionsrättsföreningar som är anslutna till ett riksförbund, oavsett förening är välkommen att delta i samarbetet.
    • Att organisationen ska vara flytande och ej fast. Det som avgör om man är aktiv eller passiv är den kompetens som man besitter i en specifik fråga, man ska kunna gå in och ut beroende på vilken fråga som är aktuell.
    • Att organisationen ska vara ett forum där man träffas för att diskutera sig fram till funktionsrättspolitiska gemensamma ståndpunkter, utan att konkurrera med den enskilde föreningen.
    • Att organisationen skulle fungera som en nyttjanderättsorganisation.
    • Att I&KC ska stå för samordning i samverkan med funktionsrättsföreningarna i länet.
    • Det gemensamma medlemsantalet är ca 10.000 personer.

     

     

     

     

     

    SAMVERKAN ÄR vår STYRKA !!

    bakgrund

    Löven  är idéer som spirar.

    Blommorna  är nätverken

    Frukterna  är nya projekt.

    Grenarna är sakområden inom funktionsnedsättningspolitik.

    Stammen är I&KC som står för samordning.

    Rotsystemet  är föreningarnas medlemmar, rötterna som tar upp och för vidare näring i form av  egna erfarenheter, kunskap, idéer, etc.