Om OSS
Idé och KunskapsCentrum Kronoberg – I&KC är en ideell organisation som har funnits sedan 1998.

Allt startades som att arvsprojekt 1995 och grundtanken för projektet var:

  • Att alla funktionsrättsföreningar som är anslutna till ett riksförbund, oavsett förening är välkommen att delta i samarbetet.
  • Att organisationen ska vara flytande och ej fast. Det som avgör om man är aktiv eller passiv är den kompetens som man besitter i en specifik fråga, man ska kunna gå in och ut beroende på vilken fråga som är aktuell.
  • Att organisationen ska vara ett forum där man träffas för att diskutera sig fram till funktionsrättspolitiska gemensamma ståndpunkter, utan att konkurrera med den enskilde föreningen. 
  • Att organisationen skulle fungera som en nyttjanderättsorganisation.
  • Att I&KC ska stå för samordning i samverkan med funktionsrättsföreningarna i länet.
  • Det gemensamma medlemsantalet är ca 10.000 personer.

Om oss

Vår Kunskap  – ETT ÄPPELTRÄD

De vita äppelblommorna är vårt nätverk.

De mogna äpplena är våra projekt.

De gröna löven är idéer som spirar.

 Grenarna är våra gemensamma sakområden.     

Stammen är Idé och KunskapsCentrum som står för samordning. 

Rotsystemet är föreningarnas medlemmar, rötterna som för vidare kunskap i form av egna erfarenheter.