REMIS: Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård

Funktionsrätt Sverige har mottagit remiss: Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård.
Sista dag att skicka in synpunkter är 19 november.

Sammanfattning av remissen

Regeringen beslutade den 30 augusti 2018 att uppdra till en särskild utredare att utifrån förslagen i betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48) stödja utformandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård, där statens och sjukvårdshuvudmännens arbete förstärker varandra och tillsammans ger förutsättningar för att bästa tillgängliga kunskap ska användas i varje patientmöte (dir. 2018:95).

Funktionsrätt Sverige kommer att avge yttrande på denna remiss senast den 9 november och vill gärna ta emot synpunkter.

Synpunkter ska skickas till Roshan Tofighi senast den 19 oktober.

Ladda ner

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *