REMISS: En likvärdig skola – skolsegration och resurstilldelning

Funktionsrätt Sverige har mottagit remiss: En likvärdig skola – minskad skolsegration och förbättrad resurstilldelning.
Sista dag att skicka in synpunkter är 9 november.

Sammanfattning av remissen:

Regeringen beslutade den 19 juli 2018 att uppdra åt en särskild utredare att analysera och föreslå åtgärder för att minska skolsegregationen och förbättra resurstilldelningen till förskoleklass och grundskola i syfte att öka likvärdigheten inom berörda skolformer (dir. 2018:71). Som särskild utredare förordnades samma dag universitetslektor Björn Åstrand. Björn Åstrand anställdes som särskild utredare på 50 procent fr.o.m. den 15 augusti 2018 och på 100 procent fr.o.m. den 15 september 2018.

Funktionsrätt Sverige kommer att avge yttrande på denna remiss till Utbildningsdepartementet senast 30 november 2020.

Vi tar därför tacksamt emot synpunkter från medlemsförbund och länssamarbeten senast måndagen den 9 november 2020.

Skicka synpunkter till: Monica Klasén McGrath.

Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *