Styrelsen för Idé & KunskapsCentrum

Ordförande: Mona Fuhr Unger (Autism Kronoberg)

Vice Ordförande: Hans Håkansson (Diabetsföreningen Kronoberg)

Kassör: Kennerth Björn (FUB Växjö)