Anhörigdagarna: 3 föreläsningar

Anhörigdagarna är för dig som hjälper någon som har svårt att klara sig på egen hand. Det kan vara på grund av psykisk ohälsa, långvarig sjukdom, ålderdom, funktionsnedsättning, missbruk eller våld. Växjö kommun samverkar med funktionsrättsorganisationerna den 3...