Alla artiklar om Barn och ungdomar

Dialogmöte med utredningen Sammanhållen god och nära vård för barn och unga

Regeringen utsåg i december 2019 en särskild utredare, barnläkaren Peter Almgren, att se över förutsättningarna för en sammanhållen god och nära vård för barn och unga. Nu ska Peter Almgren under en timmes dialogmöte berätta om utredningens arbete för hela Funktionsrätt.