Digital workshop: Hur skapar vi mer inkluderande lärmiljöer?

Digital workshop: Hur skapar vi mer inkluderande lärmiljöer?

Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början bjuder in till en digital workshop inom ramen för ett delprojekt om universell utformning av utbildning och lärmiljöer. Du inbjuds att vara med i en workshop där vi med utgångspunkt i ett mångfalds- och...