Alla artiklar om Funktionsrätt Sverige

Digital workshop: Hur skapar vi mer inkluderande lärmiljöer?

Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början bjuder in till en digital workshop inom ramen för ett delprojekt om universell utformning av utbildning och lärmiljöer. Du inbjuds att vara med i en workshop där vi med utgångspunkt i ett mångfalds- och funktionsrättsperspektiv inventerar behov och diskuterar lösningar för en mer inkluderande skola.

Funktionsrätt Sverige och RFSU: ”Min sexualitet – min rätt”

Funktionsrätt Sverige och RFSU inleder en stor undersökning om de behov och hinder som personer med funktionsnedsättning upplever inom området sexualitet och reproduktion.