Hur kan alla barns röster bli hörda i skolan?

Hur kan alla barns röster bli hörda i skolan?

Webbinariet direkttextas av skrivtolk. Välkommen till ett webbinarium med Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början och projektet Aktion som metod hos Malmö mot diskriminering. Båda projekten drivs med stöd av Arvsfonden. Alla elever har rätt till en...