Standard för personcentrerad vård – och sen?

Standard för personcentrerad vård – och sen?

För att möta framtidens utmaningar behöver den svenska hälso- och sjukvården ställas om. Målet för omställningen till en God och nära vård är att främja jämlik hälsa och skapa en vård och omsorg som bättre motsvarar olika människors behov. Personcentrerad vård är ett...