Hur kan alla barns röster bli hörda i skolan?

Hur kan alla barns röster bli hörda i skolan?

Webbinariet direkttextas av skrivtolk. Välkommen till ett webbinarium med Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början och projektet Aktion som metod hos Malmö mot diskriminering. Båda projekten drivs med stöd av Arvsfonden. Alla elever har rätt till en...
Standard för personcentrerad vård – och sen?

Standard för personcentrerad vård – och sen?

För att möta framtidens utmaningar behöver den svenska hälso- och sjukvården ställas om. Målet för omställningen till en God och nära vård är att främja jämlik hälsa och skapa en vård och omsorg som bättre motsvarar olika människors behov. Personcentrerad vård är ett...