Iokc_logga

 

 

Samordningsorganisation för Funktionsrättsföreningar i Kronobergslän

afasi
Afasiföreningen i Kronobergs län
Afasiförbundet i Sverige organiserar barn, unga och vuxna med afasi och språkstörning.
Anhörigföreningen

Anhörigföreningen

Anhörigföreningen i Växjö arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

astma_allergiföreningen
Astma- och Allergiföreningen i Kronobergs län
Astma- och Allergiförbundets främsta uppdrag är att påverka hela samhället så att det fungerar väl för människor med allergisjukdomar.